tisdag 28 februari 2017

När svälten stod för dörren

Hungerdemonstration i Söderhamn 11 april 1917. Foto i privat ägo.
Onsdag 11 april 1917 tågar 200 kvinnor till Rådhustorget i Söderhamn. Kvinnorna är desperata, hur ska de få mat på bordet till sina familjer?

Demonstrationen är en av de första i en rad av hungerdemonstrationer och hungerupplopp den här våren. Det är krig i Europa och extrem brist på mat i Sverige. Basvaror som mjöl, potatis, socker och kaffe är ransonerade.  När också grynen till gröten ska ransoneras tryter tålamodet. 

12 april skriver Hälsinglands Folkblad om demonstrationen.
Om denna första spontana demonstration i Söderhamn kan vi läsa i Hälsinglands Folkblad 12 april 1917.  Karin Östlund från Lervik, Anna Jonsson från Långrör, Anna Sjögren från Grundvik och Hilma Pettersson från Sandarne går i spetsen för kvinnorna in till Rådhuset. Där överlämnar de en skrivelse till brödbyråns ordförande, kronolänsman R Didriksson.

”Undertecknade husmödrar från Söderhamns skärgård få härmed uttala våra allvarliga betänkligheter mot den utfärdade förordningen om försäljning av gryn mot kort på nu gällande villkor” skriver de.
”Vi vädja därför till vederbörande att åtgärder snarast möjligt vidtagas för att bereda lindring i nu rådande olidliga förhållanden”.

Dagen därpå hålls ett stort möte i Lerviks Folkets hus. Där antas en resolution med varningen: ”blir det ej bättre förhållanden så måste vi taga saken i egna händer och skrida till handling”.

 Sågverksarbetare från Sandarne, Källskär, Långrör och Åsbacka på väg att besöka traktens bönder. Foto i Arkiv Gävleborg.
Lördag 5 maj gör de det. Ett stort antal sågverksarbetare tar sig ledigt från jobbet, samlas vid Lerviks Folkets hus och tågar iväg för att söka upp bönder i Östansjö.  I täten bär de en svart fana med en knuten hand och texten ”Tänk dig själv dess mening!”. Bilden finns i Arkiv Gävleborg, fanans öde är okänt.

Arbetarna uppvaktar flera namngivna bönder. De kräver att få kontrollera böndernas lager av bröd och potatis.  De begär att priserna på mjölk, bröd och potatis ska sänkas. Enligt Söderhamns Tidning är uppvaktningen hotfull, men arbetarna påstår motsatsen i Hälsinglands Folkblad.

”Visst kunde orden vara skarpa ibland men vi bestrida att det låg något hotfullt i vårt uppträdande”.

Ulla Ejemar

Läs mer om hungeråret 1917: Barnbespisningen lindrade nöden

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar