tisdag 20 mars 2012

Fisket längs kusten

Annons för surströmming.
Under 1800-talet bestod fisket längs Norrlandskusten mest av husbehovsfiske. I slutet av seklet började Hushållningssällskapet arbeta för en utveckling av fiskenäringen genom upplysning om bättre redskap och hantering av fångsterna. På 1920-talet bildades flera fiskareförbund i Sverige, deras uppgift var att företräda fiskarekåren i olika frågor.

År 1934 kom en förordning som reglerade handeln med strömming och det bildades många fiskförsäljningslag längs Gästrike och Hälsinge kusten. Året efter blev de medlemmar i den nystartade organisationen Gävleborgs läns fiskförsäljningsförening.
Länsföreningen fick ett övergripande ansvar och tog över lagens affärsverksamhet 1945.
Organisationen bytte namn till Gävlefisk ekonomisk förening i slutet av 1950-talet, samtidigt gick fiskelagen ur som medlemmar och de enskilda fiskarna anslöts istället. År 1994 ändras namnet till Producentorganisationen Gävlefisk ekonomisk förening. Verksamhetens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att ”bedriva handel med och förädling av medlemmarnas fångster och produkter därav samt söka befordra fiskets tekniska och ekonomiska utveckling hos medlemmarna”.
Under årens lopp har flera fusioner med andra föreningar genomförts. Först med Uppsala läns fiskförsäljningsförening, sedan med Sundsvalls- och Ångermanlands fiskförsäljningsföreningar, och sist 1972 med Västerbottens läns fiskförsäljningsförening. Därmed blev det geografiska området Uppland, Gästrikland, Hälsingland, Medelpad, Ångermanland och Västerbotten.

Tips på arkiv:
Producentorganisationen Gävlefisk ekonomisk förening
Gävleborgs läns hushållningssällskap
Utvalnäs Fiskförsäljningslag
Söderhamns och Norrala Fiskförsäljnings AB

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar