torsdag 22 mars 2012

Nykterheten kom till Kårböle 1882


Ur minnesskrift för IOGT logen 258 Nya Skansen, Kårböle

Låt oss nu tänka oss tillbaka till det Kårböle som fanns före den 4 december 1882: ”Mången torde ännu idag kunna från denna tid påminna sig, då ungdomarne rusiga, svärjande och fäktande raglade från gård till gård…”

Vad hände i Kårböle den 4 december 1882? Jo, då instiftades en nykterhetsloge inom IOGT på platsen. 1879 kom godtemplarorden till Sverige från Amerika och följdes snabbt av andra nykterhetsorganisationer.

IOGT logen 258 Nya Skansen i Kårböles minnestecknare skriver: ”Det var ett hemlighetsfullt sälskap, som hade sina möten inom lyckta dörrar och, huru det än pratades hit och dit, viste man ej mera om dem än att deras afsigt tycktes åtminstone vara att törsta ihjäl den väldige kung alkohol”.

Nykterhetsrörelsen växte kraftfullt och var snart en viktig del av Sveriges föreningsliv, inte minst på små orter där logen inte bara erbjöd helnykterhet utan även bio, teater, bibliotek, studiecirkel, idrott och diskussionsklubbar.

Tips på arkiv:
Arkiv Gävleborg förvarar ca 1000 arkiv som hör hemma i nykterhetsrörelsen. Förutom IOGT t ex:
Nationaltemplarorden
Nykterhetsorden Verdandi
Blå bandet
Vita bandet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar