måndag 26 mars 2012

Politiska budskap i bild, färg och text

Ur Gävleborgs läns centerpartidistrikt, valbroschyr
från 1950-talet
Den politiska historien är intressant på många olika sätt. En aspekt är hur de politiska budskapen har spridits. I partiernas arkiv kretsar mycket kring valen och det finns ett digert propagandamaterial.

Affischen är förstås den klassiska bäraren av politiska budskap, men det finns även flygblad, broschyrer, fanor, banderoller och i viss mån filmmaterial.


Valfilmen var typisk för perioden 1930 – 1960. Partierna skapade spelfilm med folkkära skådespelare som visades på biograf, t ex i samband med valmöten. ”Knut löser knuten” var socialdemokraternas valfilm 1938. Knuten som skulle lösas var bostadsfrågan, vilket engagerar den blivande teknologen Knut, trots brukspatrons ogillande.

Bilden kunde användas på många sätt, t ex nedan i högerns flygblad från 1928 där väljarna varnas för att rösta på arbetarpartiet. Valet 1928 kallades också ”kosackvalet”.

Form och grafiskt uttryck har föjt modets växlingar. Centern vänder sig till den yngre väljarkåren på 50-talet med oranga flygblad med modern ungdom på.

Tips på arkiv:
Arkiv Gävleborg förvarar arkiv från samtliga partier som idag finns i riksdagen med undantag för Sverigedemokraterna. Några exempel är:
Gävleborgs läns centerpartidistrikt
Moderaterna i Söderhamn
Folkpartiet liberalerna Gävleborg
Hofors socialdemokratiska arbetarekommun
Miljöpartiet Gävleborg
Kristdemokraterna i Gävle
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar