måndag 26 mars 2012

Entreprenören från Åshammar

Norrlands Hjulfabrik i Åshammar, Ovansjö socken, grundades av Erik Gustaf Sjödin 1902 för ”bearbetning av järn och trä”.

Sjödin kom att bli en verklig entreprenör och drev under många år tre olika verksamheter parallellt. Förutom Hjulfabriken var han från slutet av 1910-talet återförsäljare av automobiler, motorcyklar och velocipeder. Och år 1925 startade Sjödin Norrlands Elektriska Spisbrödsfabrik. Där tillverkades olika sorters hårt bröd. Båda fabrikerna var igång en bit in på 1940-talet.

En av Norrlands Hjulfabriks mest efterfrågade produkter var en gödselspridare som Erik Gustaf Sjödin själv uppfann och gjorde ritningarna till. Den såldes även utomlands, till Norge.

Sjödin var agent för några bilmärken, bl a Hupmobile och Chevrolet, men det är inte helt säkert att han sålde Kleinfix-Wandersmann. I broschyren kan man läsa om denna ”cykelautomobil”. Den var konstruerad för att ta sig fram i svår terräng och på dåliga vägar. Den hade en luftkyld tvåcylindring tvåtaktsmotor som hade en topphastighet på ca 70 km/tim.


Arkiven efter Sjödins verksamheter med Norrlands hjulfabrik, spisbrödsfabriken, pliggfabriken och bilagenturen omfattar åren 1902 - 1940.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar