måndag 26 mars 2012

Om bildning, studiecirklar och bibliotek


Studieprogram ur ABF Sandvikens arkiv
Föreläsningar för allmänheten, diskussionsklubbar, studiebibliotek och studiecirklar är ett fenomen som uppstår i Sverige under 1800-talets slut och 1900-talets början. Bildningsverksamheten dök upp inom nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen, det startades föreläsningsföreningar och renodlade studieförbund.

1907 bildades en studiecirkel inom Verdandilogen i Sandviken. Tanken med cirkelstudier är att deltagarna finner kunskapen själv och utvecklar sina inneboende resurser. Böcker är den självklara källan till kunskap, men böcker var inte tillgängliga överallt.

Inom bildningsrörelsen ansåg man att biblioteken måste uppsöka sina läsare, de måste finnas där behovet var som störst. I Sandviken kunde studiecirkeln använda Sandvikens arbetares bibliotek. 1914 blev både biblioteket och studiecirkeln en del av Arbetarnas bildningsförbund (ABF).
Reklamlapp för arbetarekommunens bibliotek
i Sandviken

Under 20- och 30-talen dominerade de ideologiska cirklarna om kommunism, socalism, föreningskunskap samt praktiska ämnen som matematik och engelska programmet för ABF i Sandviken. Sedan kommer de kulturella ämnena alltmer, t ex teater, hantverk och musik. I 1955/1956 års studieprogram finns kurser som ”Äktenskaps- och sexualfrågor”, ”Färgfotografering”, ”Vän med mopeden” och ”Reklamen och samhället”. Man kunde också gå med i en trevlig Konsumgrupp.

Tips på arkiv:
ABFs distriktsorganisationer samt ca 40 lokalavdelningar
Studiecirklar och bibliotek inom IOGT-NTO, Verdandi m fl nykterhetsorganisationer
Tjänstemännens bildningsverksamhet i Gävleborg
Studieförbundet Vuxenskolan samt dess föregångare
Liberala studieförbundet och Svenska landsbygdens studieförbund

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar